მოგესალმებით
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო გთავაზობთ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურებთან ელექტრონული საქმისწარმოების პროგრამულ უზრუნველყოფას. თქვენ საშუალება გეძლევათ, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურში მისვლის გარეშე, მარტივად ელექტრონული ფორმით წარმოადგინოთ განცხადება და ელექტრონული ფომით მიიღოთ თქვენს განცხადებაზე შესაბამისი პასუხი, განცხადებით მოითხოვოთ ნებისმიერი საჯარო ინფორმაცია საჯარო რეესტრში დაცული მონაცემების შესახებ, აგრეთვე საკადასტრო რუკისა და ორთოფოტოს მომზადება, ასლების მიღება, ასევე მოიძიოთ და მიიღოთ თქვენს მიერ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს კანცელარიაში წარმოდგენილი ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილება.
ელექტრონული საქმისწარმოების პროგრამული უზრუნველყოფით სარგებლობა საშუალებას გაძლევთ ელექტრონული ფორმით შემოიტანოთ განცხადება, ან მოიძიოთ და მიიღოთ ელექტრონული ფორმით წერილზე დატანილი 15 ნიშნა ნომრის მითითებით თქვენს მიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურში წარდგენილი განცხადების პასუხი, ასევე საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს კანცელარიაში წარმოდგენილი ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილება.
დააჭირეთ ამ ღილაკს, თუ გნებავთ განცხადების შემოტანა